TÒA NHÀ PV GAS TOWER - VIỆT SINH PHÁT - VSP.CO

TÒA NHÀ PV GAS TOWER - VIỆT SINH PHÁT - VSP.CO

TÒA NHÀ PV GAS TOWER - VIỆT SINH PHÁT - VSP.CO

TÒA NHÀ PV GAS TOWER - VIỆT SINH PHÁT - VSP.CO

TÒA NHÀ PV GAS TOWER - VIỆT SINH PHÁT - VSP.CO
TÒA NHÀ PV GAS TOWER - VIỆT SINH PHÁT - VSP.CO

TÒA NHÀ PV GAS TOWER

TÒA NHÀ PV GAS TOWER

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TLI

Tên tòa nhà : PV GAS TOWER Nguyễn Hữu Thọ, Phường Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè

Diện tích: 36.282,8m2 PV Gas Tower cao 15 tầng 

Giải pháp IBS: passive and active DAS