Hạ tầng kỹ thuật - VIỆT SINH PHÁT - VSP.CO

Hạ tầng kỹ thuật - VIỆT SINH PHÁT - VSP.CO

Hạ tầng kỹ thuật - VIỆT SINH PHÁT - VSP.CO

Hạ tầng kỹ thuật - VIỆT SINH PHÁT - VSP.CO

Hạ tầng kỹ thuật - VIỆT SINH PHÁT - VSP.CO
Hạ tầng kỹ thuật - VIỆT SINH PHÁT - VSP.CO

Hạ tầng kỹ thuật

CHUNG CƯ HUỲNH TẤN PHÁT

CHUNG CƯ HUỲNH TẤN PHÁT

Tên tòa nhà : CHUNG CƯ HUỲNH TẤN PHÁT
Địa chỉ: 1351 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM
Diện tích: 35.000 m2, 28 tầng, 2 tầng hầm, 6 tầng trung tâm thương mại .
Dự án: Hệ thống Nhôm kính, vách dựng.