CHUNG CƯ VŨNG TÀU - DIAMOND SEA - VIỆT SINH PHÁT - VSP.CO

CHUNG CƯ VŨNG TÀU - DIAMOND SEA - VIỆT SINH PHÁT - VSP.CO

CHUNG CƯ VŨNG TÀU - DIAMOND SEA - VIỆT SINH PHÁT - VSP.CO

CHUNG CƯ VŨNG TÀU - DIAMOND SEA - VIỆT SINH PHÁT - VSP.CO

CHUNG CƯ VŨNG TÀU - DIAMOND SEA - VIỆT SINH PHÁT - VSP.CO
CHUNG CƯ VŨNG TÀU - DIAMOND SEA - VIỆT SINH PHÁT - VSP.CO

CHUNG CƯ VŨNG TÀU - DIAMOND SEA

CHUNG CƯ VŨNG TÀU ( DIAMOND SEA)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TLI

                

Tên tòa nhà : DIAMOND SEA -  33A Đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu

Diện tích: 5.104 m2 DIAMOND SEA cao 34 tầng ( 05 tầng thương mại, 27 tầng căn hộ).

Dự án: Hệ thống MEP