CHUNG CƯ THE TWO RESIDENCE GAMUDA - VIỆT SINH PHÁT - VSP.CO

CHUNG CƯ THE TWO RESIDENCE GAMUDA - VIỆT SINH PHÁT - VSP.CO

CHUNG CƯ THE TWO RESIDENCE GAMUDA - VIỆT SINH PHÁT - VSP.CO

CHUNG CƯ THE TWO RESIDENCE GAMUDA - VIỆT SINH PHÁT - VSP.CO

CHUNG CƯ THE TWO RESIDENCE GAMUDA - VIỆT SINH PHÁT - VSP.CO
CHUNG CƯ THE TWO RESIDENCE GAMUDA - VIỆT SINH PHÁT - VSP.CO

CHUNG CƯ THE TWO RESIDENCE GAMUDA

CHUNG CƯ THE TWO RESIDENCE GAMUDA

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TLI

Tên tòa nhà: Chung cư The Two Residence - Km 4,4 đường Pháp Vân, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Tòa nhà gồm 30 tầng với tổng diện tích 80.000m2.

Dự án: Hệ thống MEP