CHUNG CƯ HUỲNH TẤN PHÁT - VIỆT SINH PHÁT - VSP.CO

CHUNG CƯ HUỲNH TẤN PHÁT - VIỆT SINH PHÁT - VSP.CO

CHUNG CƯ HUỲNH TẤN PHÁT - VIỆT SINH PHÁT - VSP.CO

CHUNG CƯ HUỲNH TẤN PHÁT - VIỆT SINH PHÁT - VSP.CO

CHUNG CƯ HUỲNH TẤN PHÁT - VIỆT SINH PHÁT - VSP.CO
CHUNG CƯ HUỲNH TẤN PHÁT - VIỆT SINH PHÁT - VSP.CO

CHUNG CƯ HUỲNH TẤN PHÁT

CHUNG CƯ HUỲNH TẤN PHÁT

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TLI

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TLI

                 

Tên tòa nhà : CHUNG CƯ HUỲNH TẤN PHÁT 

Địa chỉ: 1351 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM

Diện tích: 35.000 m228 tầng, 2 tầng hầm, 6 tầng trung tâm thương mại .

Dự án: Hệ thống Nhôm kính, vách dựng