CAO ỐC 43 MẠC ĐỈNH CHI - VIỆT SINH PHÁT - VSP.CO

CAO ỐC 43 MẠC ĐỈNH CHI - VIỆT SINH PHÁT - VSP.CO

CAO ỐC 43 MẠC ĐỈNH CHI - VIỆT SINH PHÁT - VSP.CO

CAO ỐC 43 MẠC ĐỈNH CHI - VIỆT SINH PHÁT - VSP.CO

CAO ỐC 43 MẠC ĐỈNH CHI - VIỆT SINH PHÁT - VSP.CO
CAO ỐC 43 MẠC ĐỈNH CHI - VIỆT SINH PHÁT - VSP.CO

CAO ỐC 43 MẠC ĐỈNH CHI

CAO ỐC 43 MẠC ĐĨNH CHI

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TLI

CAO ỐC VĂN PHÒNG - 43 MẠC ĐĨNH CHI, TPHCM

TỔNG DIỆN TÍCH 15.772,27 m2 BAO GỒM 18 TẦNG: 4 TẦNG HẦM VÀ 14 TẦNG NỔ